KHOTANG DORPA CHIURIDANDA ONE TALEGHAR

Monday, August 30, 2010

Monday, July 26, 2010

Wednesday, April 28, 2010

मेरो यादमा

नखोज्नु है मलाई जन्मभुमिको कुना कुनामा
म त गाउँ घर छाडी समुन्द्र तरी पराइ बनि सकेछु
नखोज्नु है मलाई पहिलाको गाउँ घरको ठेगानामा
म त अब परदेशी पो भैसकेछु, परदेशी पो भैसकेछु